هدف این وب‌سایت جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات موثق و به روز در مورد اپیدمی کوید-۱۹ (بیماری واگیردار ناشی از ویروس کرونا از سال ۲۰۱۹) برای سیاست‌گذاران و عموم مردم فارسی زبان است. گردانندگان این وب‌سایت گروهی از محققین و دانشگاهیان ایرانی‌تبارند که حوزه کار تخصصی‌شان به دینامیک پخش بیماری‌های واگیردار مربوط است.

دکتر هژیر رحمان‌داد
هژیر رحمان‌داد

دانش‌یار سیستم‌های دینامیکی
MIT

دکتر نرگس دورتال‌تاج
نرگس درهالتاج

محقق ارشد
Air Worldwide

دکتر محمد اکبرپور
محمد اکبرپور

استادیار اقتصاد
Stanford

دکتر نوید غفارزادگان
نوید غفارزادگان

دانش‌یار مهندسی صنایع
Virginia Tech

دکتر بابک حیدری
بابک حیدری

دانش‌یار مهندسی سیستم‌ها و علوم شبکه
Northeastern University

دکتر حامد قدوسی
حامد قدوسی

استادیار اقتصاد مالی
Stevens Institute of Tech


سایر همکاران:

احمد کیارستمی
علی زواشکیانی