تاثیر شرایط جوی بر گسترش بیماری کوید نوزده: تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها

در این مقاله، نویسندگان، ضمنِ جمع‌آوری یکی از گسترده‌ترین مجموعه داده‌های موجود از نقاط مختلف دنیا، به تخمین تاثیر شرایط جوی و پیش بینی ریسک گسترشِ بیماری، در ماه‌های آتی، و در نقاط مختلف دنیا می‌پردازند. تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حدودی بر (کاهشِ) گسترش بیماری تاثیر‌گذار باشد. میزان تاثیر شرایط جوی قابل ملاحظه است، اما، به خودیِ خود، کافی نیست. به طور مشخص، پس از دمای بیست و پنج درجه سانتیگراد، به ازای هر درجه افزایشِ دما، قدرت بازتولید کنندگی ویروس، تقریبا سه و یک‌دهم درصد کم می‌شود.

«ادامه …»

دقت فریبنده تست‌های پادتنی

بحث دقت‌های فریبنده تست‌های پادتنی همزمان با انتشار نتایج بعضی از این تست‌ها داغ شده (نمونه آلمان و نمونه کالیفرنیا). اصل مساله که توجه به قضیه بیز است که در آمار و احتمالات مقدماتی تدریس می‌شود . اما بدون استفاده…

«ادامه …»

مقاله علمی: تخمین بیماران کوید19 در شهر نیویورک

بر اساس یک نمونه آماری خاص تخمینی سیزده درصدی برای نیویورک ارائه شده است که تعداد مبتلایان را به بالای یک میلیون می رساند (حدودا 10 برابر ارقام رسمی).

«ادامه …»

مقاله علمی: تخمین پخش کووید 19 در سالهای آینده

با مقایسه پخش فصلی دو ویروس کرونا دیگر با بیماری کووید 19, در نظر گرفتن سطح مصونیت در جامعه, از بین رفتن مصونیت در طول زمان و ترکیب این اطلاعات با مدلی دینامیکی از پخش بیماری, محققین به نتایج زیر دست یافتند

«ادامه …»

شباهت‌ها و تفاوت‌های ایران در مساله کرونا

مقدمه: در برخورد با بحران ویروس کرونا-۱۹، کشورهای مختلف لزوما یک‌سان رفتار نکرده‌اند و متناسب با ظرفیت‌های ملی و چارچوب نظام سیاسی و بهداشتی خود استراتژی‌های متفاوتی را دنبال کرده‌اند. در مورد ایران هم با وجود این‌که برخی اقدامات و…

«ادامه …»

اخبار امیدوار کننده؛ «احتیاط» اولویت اول در دورانِ گذر از قله بیماری

داده‌های موجود نشان می‌دهند که از قله بیماری عبور می‌کنیم. اما هنوز احتیاط اولویت اصلی است.

«ادامه …»

بازگشت به زندگی عادی با چه منطقی؟

یکی دو روز است که خبری دست به دست می‌شود که دولت بازگشایی فعالیت‌ها و بازگشت به فعالیت عادی را از چند روز دیگر اعلام کرده است. اگر ابتدا به ساکن با ظن مثبت نگاه کنیم، احتمالا دلیل و منطقی…

«ادامه …»

روند ورودی و خروجیِ بیماری حاصل از ویروس کرونا در ایران و لزوم تداوم سیاست‌های کاهش ارتباطات اجتماعی

نقطه پیک بیماری زمانی است که تعداد ورودی‌های بیمار (بیمار جدید) با تعداد خروجی‌ها (حاصل جمع بهبود روزانه و فوت) برابر باشد. در ایران، آیا دوباره به این نقطه رسیده ایم؟ این می تواند امیدوارکننده باشد. اما آیا از این فرصت استفاده می کنیم یا مانند دفعه قبل (اواخر اسفند) با دست کم گرفتن ریسک به روند افزایشی باز می گردیم؟

«ادامه …»

مقاله علمی: یادداشتی در مورد اهمیت ارائه منابع موثق و قابل اعتماد پزشکی برای مردم، در نشریه آکادمی ملی پزشکی آمریکا

راهکارهایی برای بهبود پاسخ عمومی به بیماری کووید بر اساس تجربیات و یافته های علمی در مقابله با سایر حوادث و تهدیدها.

«ادامه …»