تاثیر شرایط جوی بر گسترش بیماری کوید نوزده: تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها

در این مقاله، نویسندگان، ضمنِ جمع‌آوری یکی از گسترده‌ترین مجموعه داده‌های موجود از نقاط مختلف دنیا، به تخمین تاثیر شرایط جوی و پیش بینی ریسک گسترشِ بیماری، در ماه‌های آتی، و در نقاط مختلف دنیا می‌پردازند. تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حدودی بر (کاهشِ) گسترش بیماری تاثیر‌گذار باشد. میزان تاثیر شرایط جوی قابل ملاحظه است، اما، به خودیِ خود، کافی نیست. به طور مشخص، پس از دمای بیست و پنج درجه سانتیگراد، به ازای هر درجه افزایشِ دما، قدرت بازتولید کنندگی ویروس، تقریبا سه و یک‌دهم درصد کم می‌شود.

«ادامه …»

مقاله علمی: تخمین بیماران کوید19 در شهر نیویورک

بر اساس یک نمونه آماری خاص تخمینی سیزده درصدی برای نیویورک ارائه شده است که تعداد مبتلایان را به بالای یک میلیون می رساند (حدودا 10 برابر ارقام رسمی).

«ادامه …»

مقاله علمی: تخمین پخش کووید 19 در سالهای آینده

با مقایسه پخش فصلی دو ویروس کرونا دیگر با بیماری کووید 19, در نظر گرفتن سطح مصونیت در جامعه, از بین رفتن مصونیت در طول زمان و ترکیب این اطلاعات با مدلی دینامیکی از پخش بیماری, محققین به نتایج زیر دست یافتند

«ادامه …»

مقاله علمی: یادداشتی در مورد اهمیت ارائه منابع موثق و قابل اعتماد پزشکی برای مردم، در نشریه آکادمی ملی پزشکی آمریکا

راهکارهایی برای بهبود پاسخ عمومی به بیماری کووید بر اساس تجربیات و یافته های علمی در مقابله با سایر حوادث و تهدیدها.

«ادامه …»

یادداشت علمی:‌ آیا کلروکین (chloroquine) در درمان کرونا موثر است؟

نویسندگان این یادداشت به بررسی اثر کلروکین و هیدروکسی کلروکین (hydroxychloroquine) بر ویروس سارس-کورونا-۲ در محیط آزمایشگاه و احتمال کم خطرتر بودن هیدروکسی‌کلروکین بر بدن در کنترل عفونت کووید ۱۹ پرداخته ا‌ند. نتایج یافته های این آزمایشها در انتظار تایید…

«ادامه …»

گزارش علمی: تاثیر جهانی کووید ۱۹ و اهمیت راهکارهای کاهش و توقف گسترش بیماری

این گزارش از سری گزارش‌های ایمپریال کالج لندن به اهمیت واکنش سریع کشورها در مقابله با شیوع کووید ۱۹ برای پیشگیری از مرگ‌ومیر ۴۰ میلیون نفر در دنیا با اتکا به مدلسازی ارتباط افراد و انتقال بیماری در کشورها می‌پردازد….

«ادامه …»

منبع علمی: تغییرات استفاده از وسایل نقلیه و کاهش تعاملات در آمریکا

در این وبسایت وضعیت تغییرات ترافیک جاده های آمریکا در پاسخ به همه گیری کرونا نمایش داده می شود و هر مکان رتبه ای در کاهش تعاملات اجتماعی دریافت می کند.

«ادامه …»

مقاله علمی: مدل‌سازی جهت تخمین شیوع بیماری کوید-19 در ایران

مقاله‌ای علمی به تخمین بیش از 900000 بیمار (از ابتدای شیوع بیماری) و 15000 مرگ ناشی از کرونا در ایران تا اول فروردین می رسد.

«ادامه …»

جهش‌های ویروس کرونا مانع بزرگی برای واکسناسیون ایجاد نمی‌کند.

ترور بدفورد ٬ ویروس شناس و استاد دانشگاه واشنگتن که تحقیقات ماه‌های اخیرش در مورد ویروس کرونا توجه زیادی جلب کرده است٫روز ۲۴ مارس سلسله توییتی در مورد جهش‌های ویروس کوید ۱۹ و تاثیر آن بر موثر بودن واکسناسیون منتشر…

«ادامه …»