آمار زیر از منبع سایت هوش تجاری ایران می آید. توجه کنید که این آمار رسمی بیماری است که احتمالا درصد کمی از واقعیت است. در صفحه خانه و پرسش و پاسخ به کمبودهای این آمارها و تخمین‌های نزدیک‌تر به واقعیت اشاره شده است.

پاسخ به سوالات معمول

در صفحه پاسخ به سوال‌ها میتوانید نگاهی دقیق‌تر به جزئیات پشت تحلیل‌های بالا داشته باشید و برای سوال‌های متداول پاسخی بیابید. اگر هم سوال شما پاسخ داده نشده، میتوانید سوال خود را ارسال کنید.

منابع مفید

در صفحه منابع میتوانید مقالات، ویدیوها، و سایر منابع موجه و مفید را بیابید.