یادداشت علمی:‌ آیا کلروکین (chloroquine) در درمان کرونا موثر است؟

نویسندگان این یادداشت به بررسی اثر کلروکین و هیدروکسی کلروکین (hydroxychloroquine) بر ویروس سارس-کورونا-۲ در محیط آزمایشگاه و احتمال کم خطرتر بودن هیدروکسی‌کلروکین بر بدن در کنترل عفونت کووید ۱۹ پرداخته ا‌ند. نتایج یافته های این آزمایشها در انتظار تایید…

«ادامه …»

گزارش علمی: تاثیر جهانی کووید ۱۹ و اهمیت راهکارهای کاهش و توقف گسترش بیماری

این گزارش از سری گزارش‌های ایمپریال کالج لندن به اهمیت واکنش سریع کشورها در مقابله با شیوع کووید ۱۹ برای پیشگیری از مرگ‌ومیر ۴۰ میلیون نفر در دنیا با اتکا به مدلسازی ارتباط افراد و انتقال بیماری در کشورها می‌پردازد….

«ادامه …»

مقاله علمی: ماندگاری ویروس سارس-کرونا-۲ در ترشحات تنفسی و سطوح و مقایسه آن با ویروس سارس-کرونا-۱

خلاصه: هدف از این تحقیق، بررسى مدت زمان ماندگارى ویروس سارس-کرونا-٢ (SARS-COV-2) در محیط و بر سطوح مختلف و مقایسه آن با ویروس سارس-کرونا-١ (SARS-COV-1) است. به طور خلاصه ماندگارى ویروس سارس-کرونا-٢ و سارس-کرونا-١ بسیار شبیه هم هستند. یافته هاى…

«ادامه …»

مقاله علمی: تاثیر عدم توانایی بیمارستانها در پذیرش بیمار بر سرعت کنترل عفونت کرونا

The Demand for Inpatient and ICU Beds for COVID-19 in the US: Lessons From Chinese Cities Ruoran, Li, Caitlin Rivers, Qi Tan, Megan B Murray, Eric Toner, andMarc Lipsitch (March 2020) خلاصه: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پر شدن…

«ادامه …»

سیاست‌های موثر در کنترل بیماری کدامند؟

به صورت کلی، بیماری‌های عفونی مانند کرونا به دو شیوه کنترل می‌شوند: ۱. روش‌های دارویی این روش کنترل شیوع بیماری شامل توضیع واکسن، آنتی بیوتیک، و یا داروهای ضد ویروس است. در حال حاضر واکسن موثری برای کنترل بیماری کرونا…

«ادامه …»

چه تخمینی برای پارامترهای مهم در گسترش و خطر بیماری داریم؟

در این نوشتار با مفاهیم مهمی که برای تحلیل دینامیک بیماری و نتایج آن کلیدی هستند آشنا می‌شوید. R0 (قابلیت انتقال بیماری): این پارامتر یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در توانایی بیماری برای گسترش سریع و تبدیل شدن به اپیدمی…

«ادامه …»