مقاله علمی: تخمین پخش کووید 19 در سالهای آینده

با مقایسه پخش فصلی دو ویروس کرونا دیگر با بیماری کووید 19, در نظر گرفتن سطح مصونیت در جامعه, از بین رفتن مصونیت در طول زمان و ترکیب این اطلاعات با مدلی دینامیکی از پخش بیماری, محققین به نتایج زیر دست یافتند

«ادامه …»

منبع علمی: تغییرات استفاده از وسایل نقلیه و کاهش تعاملات در آمریکا

در این وبسایت وضعیت تغییرات ترافیک جاده های آمریکا در پاسخ به همه گیری کرونا نمایش داده می شود و هر مکان رتبه ای در کاهش تعاملات اجتماعی دریافت می کند.

«ادامه …»

مقاله علمی: میمونها دوباره کرونا نمی گیرند

میمونهای ریسس که در آزمایشگاه به بیماری کرونا مبتلا شدند, پس از بهبودی در مقابل ویروس مقاوم بوده و دوباره مبتلا نشدند. در صورت تسری این نتایج به انسانها میتوان امیدوار بود که مبتلایان حداقل تا زمانی در مقابل ویروس مصون هستند.

«ادامه …»

مقاله علمی: نقش کمی دقت در مقابله با اخبار نادرست در مورد بیماری

در این روزها پخش اخبار نادرست و شایعات می تواند به مرگ افراد بینجامد. آزمایشهای با 1600 نفر در آمریکا نشان می دهد دلیلی مهم در پخش شایعات به اشتراک گذاشتن مطالب بدون فکر و دقت است. پخش شایعات به شدت کاهش می یابد اگر فرد قبل از به اشتراک گذاشتن از خود بپرسد: آیا از صحت این مطلب اطمینان دارم؟

«ادامه …»

مقاله علمی: نقش موارد خارج از آمار رسمی در پخش کرونا در چین

چکیده: با ساخت و تخمین یک مدل دینامیکی از پخش ویروس در چین قبل از قرنطینه میتوان نتیجه گرفت که حدود 86% موارد بیماری در ژانویه در چین شناسایی نشده بودند. علاوه بر این, از میان موارد شناسایی شده, 79% در تماس با فردی که شناسایی نشده بیمار شده است.

«ادامه …»

مقاله علمی: تاثیر دما در پخش کرونا

بررسی پخش بیماری در 429 شهر چین نشان می دهد که سرعت پخش کرونا در دمای بین 6 تا 13 درجه سانتیگراد بیشینه است و در هوای سردتر یا گرمتر پخش ویروس آهسته تر می شود

«ادامه …»

مقاله علمی: از ابتلا تا انتقال بیماری چقدر طول می کشد؟

با بررسی 28 جفت ناقل و بیمار ثانویه مدت زمان از دریافت ویروس تا انتقال آن به نفر بعد بین 3 تا 5 روز تخمین زده می شود. با توجه به دوره نهفته بیماری که بیش از این زمان حدس زده می شود, میتوان گفت بسیاری از انتقالها قبل از وجود علایم بیماری اتفاق می افتد

«ادامه …»

مقاله علمی: مطالعه مشخصات بالینی 138 بیمار کرونا در چین

چکیده: بر اساس داده های 138 تن از اولین بیماران کرونا در چین نرخ بستری شدن در مراقبتهای ویژه 26 درصد و نرخ مرگ و میر 4.6 درصد تخمین زده می شود

«ادامه …»

مقاله علمی: تاثیر محدودیت سفر روی پخش بیماری

چکیده: با استفاده از مدلی دینامیکی که با داده های گسترش بیماری در چین و سایر دنیا تخمین زده شده تاثیر سیاستهای کاهش مسافرت روی پخش بیماری بررسی میشود. قطع سفرهای هوایی تاثیر کمی در کاهش پخش بیماری در چین داشته, و در سطح جهانی نیز تاثیر آن فقط در صورتی مشهود است که با کاهش جدی تعاملات اجتماعی همراه گردد

«ادامه …»

چه می توان کرد؟ خلاصه‌ای از راهکارها در سطوح مختلف

هرکس بسته به موقعیت خود می‌تواند قدم‌هایی برای مقابله با بیماری بردارد. در همه سطوح مهم‌ترین قدم به کاهش پخش ویروس از طریق کاهش برهم کنش ها و کم کردن ریسک انتقال ویروس در صورت بر هم کنش باز می‌گردد. در نوشتار بالا این قدم‌ها در سه سطح خانواده، مراکز پزشکی، و سیاستگذاران دولتی خلاصه شده است.

«ادامه …»