تاثیر شرایط جوی بر گسترش بیماری کوید نوزده: تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها

در این مقاله، نویسندگان، ضمنِ جمع‌آوری یکی از گسترده‌ترین مجموعه داده‌های موجود از نقاط مختلف دنیا، به تخمین تاثیر شرایط جوی و پیش بینی ریسک گسترشِ بیماری، در ماه‌های آتی، و در نقاط مختلف دنیا می‌پردازند. تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حدودی بر (کاهشِ) گسترش بیماری تاثیر‌گذار باشد. میزان تاثیر شرایط جوی قابل ملاحظه است، اما، به خودیِ خود، کافی نیست. به طور مشخص، پس از دمای بیست و پنج درجه سانتیگراد، به ازای هر درجه افزایشِ دما، قدرت بازتولید کنندگی ویروس، تقریبا سه و یک‌دهم درصد کم می‌شود.

«ادامه …»

مقاله علمی: تخمین بیماران کوید19 در شهر نیویورک

بر اساس یک نمونه آماری خاص تخمینی سیزده درصدی برای نیویورک ارائه شده است که تعداد مبتلایان را به بالای یک میلیون می رساند (حدودا 10 برابر ارقام رسمی).

«ادامه …»

اخبار امیدوار کننده؛ «احتیاط» اولویت اول در دورانِ گذر از قله بیماری

داده‌های موجود نشان می‌دهند که از قله بیماری عبور می‌کنیم. اما هنوز احتیاط اولویت اصلی است.

«ادامه …»

روند ورودی و خروجیِ بیماری حاصل از ویروس کرونا در ایران و لزوم تداوم سیاست‌های کاهش ارتباطات اجتماعی

نقطه پیک بیماری زمانی است که تعداد ورودی‌های بیمار (بیمار جدید) با تعداد خروجی‌ها (حاصل جمع بهبود روزانه و فوت) برابر باشد. در ایران، آیا دوباره به این نقطه رسیده ایم؟ این می تواند امیدوارکننده باشد. اما آیا از این فرصت استفاده می کنیم یا مانند دفعه قبل (اواخر اسفند) با دست کم گرفتن ریسک به روند افزایشی باز می گردیم؟

«ادامه …»

مدل‌سازی در زمانِ شیوع بیماری

تاکنون احتمالا با سیری از مدل‌های ریاضی برای تخمین تعداد بیماران و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مواجه شده‌اید. هر چند در مورد ایران تعداد مدل‌ها محدود بوده است، اما در مورد سایر کشورها و به خصوص آمریکا انواع مختلفی ارائه شده است. بر اساس مشاهدات، می‌توان مدل‌های موجود تا به این لحظه را در چند گروه دسته‌بندی‌ کرد…

«ادامه …»

مقاله علمی: مدل‌سازی جهت تخمین شیوع بیماری کوید-19 در ایران

مقاله‌ای علمی به تخمین بیش از 900000 بیمار (از ابتدای شیوع بیماری) و 15000 مرگ ناشی از کرونا در ایران تا اول فروردین می رسد.

«ادامه …»

از نشریات: ویروس کرونا، به این نحو، دنیا را برای همیشه تغییر خواهد داد.

از 34 اندیشمند خواسته شده است که پیش‌بینی خود را از دنیای پس از اتمام کرونا بیان کنند. در این میان، سناریوهای مختلفی در مورد تغییراتی که ممکن است در جامعه ماندگار شود، ارائه شده است.

«ادامه …»

یادداشت علمی: رمز کره جنوبی در کاهش موفقیت آمیز موارد بیماری کرونا

در این یادداشت، نویسنده به تفاوت استراتژی کره جنوبی و چین در مهار بیماری می‌پردازد. کره جنوبی، کشوری با جمعیت پنجاه میلیونی، در حال حاضر تعداد مبتلایان روزانه را از 909 نفر در روز به 74 نفر کاهش داده است….

«ادامه …»