شباهت‌ها و تفاوت‌های ایران در مساله کرونا

مقدمه: در برخورد با بحران ویروس کرونا-۱۹، کشورهای مختلف لزوما یک‌سان رفتار نکرده‌اند و متناسب با ظرفیت‌های ملی و چارچوب نظام سیاسی و بهداشتی خود استراتژی‌های متفاوتی را دنبال کرده‌اند. در مورد ایران هم با وجود این‌که برخی اقدامات و…

«ادامه …»

بازگشت به زندگی عادی با چه منطقی؟

یکی دو روز است که خبری دست به دست می‌شود که دولت بازگشایی فعالیت‌ها و بازگشت به فعالیت عادی را از چند روز دیگر اعلام کرده است. اگر ابتدا به ساکن با ظن مثبت نگاه کنیم، احتمالا دلیل و منطقی…

«ادامه …»

تخمین تعداد تخت بیمارستان در دوره پیک کرونا

فیلم جلسه ستاد مبارزه با کرونا منتشر شده است و دکتر سعید نمکی در جلسه می‌گوید می‌گوید که تحت بدترین و بدترین سناریو (و این را تکرار می‌کند که بدترین سناریو) ما نیاز به ۱۲۰۰۰ تخت بیمارستان خواهیم داشت و…

«ادامه …»

کرونا و اقتصاد ایران

کرونا و اقتصاد ایران، نسخه شماره یک دوستان زیادی پیش‌نهاد دادند که تحلیلی از اثرات کرونا روی اقتصاد ایران ارائه شود و عزیزانی هم زحمت میزبانی ارائه این بحث‌ها و ارائه بازخورد را کشیدند. من در این اسلایدها سعی کرده‌ام…

«ادامه …»

یک مدل ساده انتشار کرونا چه عناصری دارد؟

در مساله پیچیده و حیاتی مثل کرونا، لازم است که به تخمین‌های قابل اعتماد عددی در مورد پویایی انتشار بیماری در فضا و زمان اتکا شود. متخصصان اپیدمولوژی مدل‌های متعددی (با سطوح مختلفی از رزولیشین) برای این منظور دارند که در یادداشت بعدی یک نمونه خیلی ساده و تجمیعی آن را معرفی می‌کنیم. در این یادداشت سعی می‌کنیم خیلی خلاصه بگوییم که این مدل‌ها چه طور کار می‌کنند و پارامترها یا فروض کلیدی آن‌ها چیست تا حس دقیق‌تری از نتایج مدل‌سازی به دست بیاوریم.

«ادامه …»