یادداشت علمی : ویروس کوید-19 منشا آزمایشگاهی ندارد

یادداشتی در ژورنال نیچر پزشکی توسط تیمی از محققینی از چندین دانشگاه در آمریکا و استرالیا منتشر شده که با مطالعه ساختار ژنتیکی ویروس کوید-۱۹ و بحث در مورد سناریوهای مختلفی که می‌توانند به بروز برخی از خصوصیات کلیدی این ویروس منجر شوند به این نتیجه روشن رسیده که ویروس کوید-۱۹ منشا آزمایشگاهی ندارد.

«ادامه …»