به نظر می‌رسد که از روی تعداد مسافرین خارج شده از ایران که در این مدت اخیر تست کرونای‌شان مثبت در‌آمده میشود تخمینی از کل تعداد مبتلایان زد. (این مبنای محاسبه یک شرط مهم دارد که خود پروسه پرواز در ابتلای بیمار نقش جدی نداشته باشد. به این مساله در آخر این نوشته می‌پردازیم). اما چطور این محاسبه را انجام دهیم؟ یک راه این است که تعداد کل مسافرین خارج شده در ۲ هفته اخیر را تخمین بزنیم٬ و با استفاده از نسبت مبتلایان مسافر به کل مسافران٬ تعداد کل را در جمعیت در معرض کشور تخمین بزنیم. این شکل تخمین در اوایل دوران رشد بیماری یک مشکل اساسی دارد:‌ اینکه در همان دوران ۲ هفته بیماری همچنان با سرعتی نمایی در حال گسترش بوده و محاسبه تعداد کل مبتلایان با استفاده از این روش خیلی کمتر از واقعیت تخمین زده می‌شود. روش درست‌تر این است که ما یک تابع رشد نمایی در نظر بگیریم و احتمال مشاهده بیمار در مسافرین را در هر روز با توجه به اندازه تابع نمایی حساب کنیم. البته قسمت دشوار مساله تخمین ضریب رشد نمایی است که می‌شود از روی آمار رسمی روز به روز هم تقریبی از آن به دست آورد.

در اینجا محاسبه‌ای بر اساس روش دوم انجام می‌دهیم. مبنای این محاسبه تعداد ۹۷ تشخیص مثبت کرونا در بین مسافران خارج شده از ایران در هفته‌های اخیر است که در گزارش ۲۸ فوریه رییس سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است (منبع یک). همچنین فرض ما بر این است که سرعت رشد بیماری از تاریخ ۲۸ فوریه تا زمان نوشتن این تحلیل (۳ مارس)٬ ثابت مانده است. این مدل همچنین به دو فرض دیگر در مورد تعداد مسافرین خروجی در روز از فرودگاه‌های ایران و همینطور کل جمعیت در معرض ( که به خصوص در روزهای اول کل جمعیت کشور نیست) نیز نیاز دارد. بر این مبنا و بر طبق چند سناریوی نمونه تعداد محتمل کل مبتلایان چیزی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

این عددها بسیار بزرگی اند و در حالت خوشبینانه هم از تعداد کل مواردی که تا امروز در سراسر دنیا گزارش شده است ( تا اینجا در حدود ۹۰ هزار) بیشتر است. اما چرا؟ بزرگی این اعداد را به دو شکل می‌شود توضیح داد. یکی اینکه همانطور که در گزارش‌ها و مراجع زیادی هم ذکر شده٬ آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت ایران از تعداد واقعی مبتلایان به مراتب کمتر است٬ اما احتمالا این مساله به تنهایی توضیح کافی بزرگی تخمین بر اساس مدل را به ما ندهد. دلیل دیگر بزرگی این عددها می‌تواند احتمال آلودگی به ویروس در فرودگاه‌ها (ممثلا در اثر تماس ‌های مکرر افراد با چرخ‌های باربری٬ سکوی باجه‌های بلیط و تحویل چمدان یا ظرفهای حمل وسایل از زیر دستگاه ) و طی پروسه پرواز باشد. تایید و تعیین میزان تاثیر عامل دوم به اطلاعات بیشتری به خصوص در مورد فاصله پرواز تا بروز علایم در مسافران خارج از کشور نیاز دارد.

به طور خلاصه ٫ به نظر می‌رسد که هر دوی این دلایل — خطای فاحش در گزارش های رسمی و احتمال بیشتر آلودگی در فرودگاه‌ها –در توضیح عدد بزرگ مبتلایان مسافر دخیل باشند. در مورد عامل اول در روزهای اخیر زیاد صحبت شده٬‌اما به پتانسیل آلوده سازی فرودگاه ها (‌و همینطور ترمینالهای دیگر مسافری مثل قطار یا اتوبوس) کمتر توجه شده است

مقاله قبلیمقاله بعدی
دانشیار مهندسی سیستم‌ها و علوم شبکه
Northeastern University

تاثیر شرایط جوی بر گسترش بیماری کوید نوزده: تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها

رن شو (دانشگاه کانتیکِت)، هژیر رحمانداد (اِم‌آی‌تی)، ماریچی گوپتا (بیمارستانِ MGH)، کترین دی‌جِنارو (بیمارستانِ MGH)، نوید غفارزادگان (ویرجینا تِک)، حسن امینی (دانشگاه کُپِنهاگ) و محمد جلالی (دانشگاه هاروارد و بیمارستانِ MGH)

تماس: محمد جلالی msjalali@mgh.harvard.edu

خلاصه

مقدمه: تحلیل و پیش‌بینیِ روند گسترش بیماری کوید نوزده، نیاز به تخمینِ میزانِ تاثیر شرایط آب و هوایی بر گسترش بیماری دارد. مطالعات گذشته محققین در این زمینه با تناقضاتی در نتایج همراه بوده‌است. در این مقاله، نویسندگان، ضمنِ جمع‌آوری یکی از گسترده‌ترین مجموعه داده‌های موجود از نقاط مختلف دنیا، به تخمین تاثیر شرایط جوی و پیش بینی ریسک گسترشِ بیماری، در ماه‌های آتی، و در نقاط مختلف دنیا می‌پردازند.

رویکرد: این مقاله مبتنی بر استفاده از روش‌های مختلف تحقیق اعم از مدل‌های آماری و شبیه‌سازی و استفاده از کلان‌داده است. داده‌های جمع‌آوری شده،  شامل تعدادِ بیماران بر مبنای گزارش‌های رسمی در 3739 منطقه دنیا، از تاریخ 12 دسامبر تا 22 آوریل سال 2020، و متغیرهای متعدد جوی و منطقه‌ای است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی، چالش‌های پیش‌رو در تخمین تاثیر شرایط آب و هوایی بر گسترش بیماری بررسی شده است و نشان داده می‌شود که، از نظر متدولوژیک، دست‌ِکم گرفتن اهمیتِ توزیع آماریِ بازه زمانی میان آغاز بیماری، شناسایی بیماری، و گزارش آن، می‌تواند به تخمین‌های نادرست بیانجامد. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که برای بررسی تاثیر دما باید دمای روزانه با تعداد مبتلایان همان روز مقایسه شود، حال آنکه زمان نسبتا طولانی و متغیر میان آغاز ابتلا و شناسایی موارد ابتلا وجود دارد. از این رو تخمین تاثیر شرایط آب و هوایی بر بیماری نیز مشکل می‌شود. در این مطالعه، ابتدا الگوریتمی ارائه شده است که زمان آغاز بیماری با استفاده از گزارش‌های رسمی تخمین زده شود. سپس مدلِ آماری این مطالعه، در محیطِ شبیه‌سازی، طراحی و آزمایش شده است. پس از سنجش اعتبارِ مدل، از داده‌های اصلی برای بررسی همبستگی متغیرهای جوی و متغیر بازتولید کننده استفاده شده است. مدل آماری نهایی، علاوه بر متغیرهای جوی، شامل متغیرهای مختلف محیطی، اعم از چگالی شهری، و روند تغییرات در هر منطقه است. نهایتا، از تخمین‌های بدست آمده برای بررسیِ (کاهشِ) ریسکِ ناشی از تغییرات دما بر گسترش بیماری در مناطق مختلف، استفاده شده است.

نتایج: تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حدودی بر (کاهشِ) گسترش بیماری تاثیر‌گذار باشد. میزان تاثیر شرایط جوی قابل ملاحظه است، اما، به خودیِ خود، کافی نیست. به طور مشخص، پس از دمای بیست و پنج درجه سانتیگراد، به ازای هر درجه افزایشِ دما، قدرت بازتولید کنندگی ویروس، تقریبا سه و یک‌دهم درصد کم می‌شود (بازه اطمینان 95 درصد: بین یک و نیم درصد، تا چهار و هشت‌دهم درصد). یعنی ده درجه افزایش دما از 25 تا 35 درجه سانتیگراد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل همچون رطوبت هوا، منجر به کاهش سی و یک درصدی عدد بازتولید کننده می‌شود. در مناطق مرطوب‌تر، تاثیر بازدارندگی گرمایش، به مراتب بیشتر خواهد بود. علاوه بر این متغیرها، تاثیر وزش باد، میزان آفتاب، برف و بارندگی نیز بررسی شده است. در کل، به نظر می‌رسد که تفاوت شرایط آب و هوایی، تا 43 درصد، قادر به توضیح تفاوت میزانِ شیوع بیماری در نقاط مختلف دنیاست. شکل 1، تخمین ریسک ناشی از تغییرات جوی بر گسترش بیماری را در برخی از شهرهای ایران نشان می‌دهد.

شکل 1 – ریسک ناشی از تغییرات جویِ گسترش کرونا در شهرهای مختلف ایران – برای درک بهتر شکل باید به تغییرات نسبی هر نمودار توجه شود. مثلا در نمودار تهران، ریسک گسترش بیماری در ماههای تابستان حدودا 30 درصد کمتر از ماههای میانیِ زمستان است (تفاوتِ هفت دهم، و نود و پنج صدم). برای بسیاری دیگر از مناطق ایران و جهان به این سایت مراجعه کنید: https://projects.iq.harvard.edu/covid19

میزان تاثیرات قابل ملاحظه است. هر چند تخمین‌های موجود در این مطالعه با احتیاط همراه بوده و احتمالا تخمین پایین‌دستی است، اما باز هم به نظر نمی‌رسد که تغییرات آب و هواییِ فصلی، به تنهایی، قادر به کنترل بیماری باشد و برای کنترل بیماری به ادامه برخی از سیاستها در سطح کشور نیاز است. برای بررسی بسیاری دیگر از شهرها و مناطق دنیا می توانید به سایت این پژوهش مراجعه کنید. علاقه‌مندان به مباحث تخصصی را به مطلب اصلی ارجاع می‌دهیم.

سایت پژوهش: https://projects.iq.harvard.edu/covid19

مقاله اصلی:

Xu, R., Rahmandad, H., Gupta, M., DiGennaro, C., Ghaffarzadegan, H., Amini, N., Jalali, M., Weather Conditions and COVID-19 Transmission: Estimates and Projections. Available at https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.20092627v1  

اخبار نگران کننده؛ «احتیاط» هنوز اولویت اول

نوید غفارزادگان

در ادامه مطالب قبلی (+و ++) به داده های رسمی جدید بیماری در ایران نگاه می کنیم:

یکی از پارامترهای مهم در بررسی روند شیوع بیماری، متغییر بازتولید کننده Reproduction number است. این متغیر نشان می دهد که هر بیمار در زمان بیماری چند نفر جدید را بیمار می کند. می دانیم که اگر این متغیر بالاتر از یک باشد، روند رشد، فزاینده خواهد بود. دسترسی به داده های واقعی به دلیل محدودیت های تست (اعم از میزان و دقت تست) میسر نیست. از طرف دیگر داده های تست عموما تاخیر ده روزه نسبت به زمان آغاز بیماری دارند. با تمام این محدودیت ها اگر فرض کنیم تعداد گزارشِ بیماران جدید، نسبت ثابتی از بیماران واقعی در ده روز گذشته است می توانیم متغییر بازتولید کننده را تخمین بزنیم. با همین روش به نمودار زیر می رسیم:

این نمودار نشان می دهد که متاسفانه این متغیر، حدودا سیزده روز پیش، عدد یک را پشت سرگذاشته است که روند بسیار نگران کننده ای است. در صورتی که این روند ناشی از نویز در گزارشها نباشد، بیانگر این است که موج دوم بیماری در راه است. امیدواریم این طور نباشد. ضمن این که چون ارقام اعلام شده، کشوری است، دقیقا معلوم نیست چه منطقه ای و چه استانی با این مشکل روبروست. به هر حال سیاستگذاران و مردم باید بسیار به‌هوش باشند، از بازگشایی مراکزی که به تجمع زیاد منجر می‌شود خودداری شود، و از بیرون رفتن های غیرضروری بکاهند.